Werkwijze

We beginnen met het onderzoeken van uw klachten en de levensterreinen waar u deze tegenkomt. Daarnaast ga ik met u kijken of we deze ook kunnen begrijpen vanuit uw voorgeschiedenis en hoe deze mogelijk een rol speelt in het ontstaan of voortbestaan van uw klachten en overlevingsstrategieën. Soms wordt gekozen voor het meegeven van een aantal vragenlijsten, die u thuis rustig kunt invullen. Deze vragenlijsten kijken naar klachten, hoe mensen omgaan met moeilijke situaties en problemen en een aantal persoonlijkheidskenmerken. De gegevens uit deze vragenlijsten kunnen u en mij helpen om samen belangrijke en haalbare doelen en methode voor behandeling te kiezen.

Een belangrijke factor voor het succes van therapie is het contact tussen u als cliënt en mij als therapeut. Daarnaast zijn de therapeutische technieken van invloed op het behandelresultaat. Ook omgevingsfactoren (zoals het hebben van een sociaal netwerk) zijn belangrijke factoren voor therapiesucces. Hoewel het een belangrijke taak is voor een behandelaar om deze verschillende factoren in de context van uw behandeling mee te nemen, heeft u als cliënt een minstens zo belangrijke taak om deze onderwerpen te bespreken. U wordt van harte aanbevolen om tijdens de behandeling stil te staan bij uw veranderingen en het behalen van uw doelen, wat u prettig vindt gaan, wat u helpt en waar u nog behoefte aan heeft. Bespreek juist ook hoe u het contact tussen u en mij als behandelaar vindt. De therapeutische relatie blijkt vaak een belangrijke voorspeller van resultaat van een therapie.

Voor evaluaties van het therapieproces wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van vragenlijsten om de verandering in ernst van uw problemen te objectiveren. Het meten aan het begin, tijdens en aan het einde van de behandeling (Routine Outcome Monitoring; ROM) betreft een ontwikkeling die overal steeds meer zal voorkomen in behandelingen. Bekend is dat deze manier van feedback ontvangen een toegevoegde waarde heeft voor de patiënt en de therapeut en daarmee een extra bijdrage aan het behandelresultaat kan leveren.

Behandeling
Er zijn verschillende therapeutische behandelmethoden.

  • Cognitieve Gedragstherapie
  • Schematherapie
  • Inzichtgevende Psychotherapie
  • Groepspsychotherapie Jongvolwassenen

Gespreksduur en frequentie
Een gesprek duurt 45 minuten en vindt in de regel eens per week plaats.

Een afspraak afzeggen
Meldt u een afzegging alstublieft minimaal 1 werkdag van tevoren. Zeg alleen af als het echt niet anders kan. Het is voor een behandeling belangrijk om elkaar regelmatig te zien om de continuïteit van de behandeling te waarborgen. Voor afspraken die binnen 1 werkdag worden afgezegd wordt een bedrag in rekening gebracht van 47,50 euro, waarvan de factuur naar u zelf gestuurd wordt.

Indien nodig kan worden samengewerkt met uw huisarts (afstemmen van behandeling en/of medicatie voorschrijven) of een psychiater (second opinion wat betreft de diagnose en medicatieadvies).