Werkwijze

Diagnostiek

We beginnen met het onderzoeken van uw klachten en de levensterreinen waar u deze tegenkomt. Daarnaast ga ik met u kijken of we deze ook kunnen begrijpen vanuit uw voorgeschiedenis en hoe deze mogelijk een rol speelt in het ontstaan of voortbestaan van uw klachten en overlevingsstrategieën. Soms wordt gekozen voor het meegeven van een aantal vragenlijsten, die u thuis rustig kunt invullen. Deze vragenlijsten kijken naar klachten, hoe mensen omgaan met moeilijke situaties en problemen en een aantal persoonlijkheidskenmerken. De gegevens uit deze vragenlijsten kunnen u en mij helpen om samen belangrijke en haalbare doelen en methode voor behandeling te kiezen.

Een belangrijke factor voor het succes van therapie is het contact tussen u als cliënt en mij als therapeut. Daarnaast zijn de therapeutische technieken van invloed op het behandelresultaat. Ook omgevingsfactoren (zoals het hebben van een sociaal netwerk en van dagbesteding zoals (vrijwilligers)werk of opleiding zijn belangrijke factoren voor therapiesucces.

U wordt van harte aanbevolen om tijdens de behandeling stil te staan bij uw veranderingen en het behalen van uw doelen, wat u prettig vindt gaan, wat u helpt en waar u nog behoefte aan heeft. Bespreek juist ook hoe u het contact tussen u en mij als behandelaar vindt. De therapeutische relatie blijkt vaak een belangrijke voorspeller van resultaat van een therapie.

Voor evaluaties van het therapieproces wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van vragenlijsten om de verandering in ernst van uw problemen te objectiveren. Het meten aan het begin, tijdens en aan het einde van de behandeling (Routine Outcome Monitoring; ROM) betreft een ontwikkeling die overal steeds meer zal voorkomen in behandelingen. Bekend is dat deze manier van feedback ontvangen een toegevoegde waarde heeft voor de patiënt en de therapeut en daarmee een extra bijdrage aan het behandelresultaat kan leveren.

Behandeling
Er zijn verschillende therapeutische behandelmethoden.

  • Cognitieve Gedragstherapie
  • Schematherapie
  • Inzichtgevende Psychotherapie
  • (Groeps)psychotherapie Jongvolwassenen

Indien nodig kan worden samengewerkt met uw huisarts (afstemmen van behandeling en/of medicatie voorschrijven).

Gespreksduur en frequentie
Een gesprek duurt een uur, eens per week.

Een afspraak afzeggen
Meldt u een afzegging minimaal 2 werkdagen van tevoren. Zeg alleen af als het echt niet anders kan. Het is voor een behandeling belangrijk om elkaar regelmatig te spreken om de continuïteit van de behandeling te waarborgen. Voor afspraken die minder dan 2 werkdagen van tevoren worden afgezegd, wordt het tarief van € 175,00 bij u zelf in rekening gebracht. Dit valt dus niet onder de vergoeding door uw verzekering.