Intake

Tijdens de intake zal uitgebreid stil gestaan worden bij uw klachten, het ontstaan ervan, uw persoonlijke geschiedenis, uw huidige leefsituatie en wat u tot dan toe gedaan heeft aan uw klachten. Andere onderwerpen die bij de intake ter sprake komen zijn: de diagnose, uw behandeldoelen en behandelplan. Zo nodig wordt een aanvullend psychodiagnostisch of psychiatrisch onderzoek gedaan. Naar aanleiding van deze diagnostische fase wordt met u besproken wat het beste behandelaanbod is.

Belangrijk is dat u bij de intake een identiteitsbewijs meeneemt en de verwijsbrief van uw huisarts.

Er wordt vanuit gegaan dat u op al uw afspraken komt. Indien u een keer verhinderd bent, is het van belang dat u zich uiterlijk 2 werkdagen van tevoren afmeldt. Zie ook de pagina over kosten en vergoedingen.