ROM en E-health

Behandeleffect meten (ROM)
GGZ-instellingen en vrijgevestigden zijn sinds enige tijd contractueel verplicht om de met Routine Outcome Monitoring (ROM) verzamelde gegevens over het resultaat van behandeling geanonimiseerd te versturen naar Stichting Benchmark GGZ. De doelstelling van SBG is het inzichtelijk maken van de behandeleffecten van veelvoorkomende stoornissen. Door het inzichtelijk maken van behandeleffecten kunnen zorgaanbieders onderzoeken welke verschillen er zijn in effectiviteit van behandeling. Ik hoop dat u actief wil deelnemen aan het monitoren en bespreken van de voortgang van uw behandeling (ROM).

E-health
Veel uitgeverijen publiceren informatieboeken en zelfhulpboeken voor uiteenlopende psychische klachten. Daarnaast zijn er op Internet verschillende Apps en E-health programma’s te vinden voor psychische klachten. Het is onmogelijk om al die informatie te publiceren. Hieronder volgt een overzicht waar goede ervaringen mee zijn opgedaan. Sommige boeken of programma’s kunnen goed door u alleen worden gedaan. Bij andere boeken of programma’s is het samenwerken met een therapeut wenselijk.

E-health App’s

G-schema: Is een eenvoudige gratis App voor de Iphone en de Android die je kunt gebruiken om je gedachten op te schrijven en ze op basis daarvan uit te dagen. G-schema is gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie.

Icouch: Is een goed doorontwikkelde Engelstalige App voor de Iphone die je kunt gebruiken om je gedachten op te schrijven en ze op basis daarvan uit te dagen. Icouch is gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie

Therappi Stemming: App voor I-phone, I-pod en I-pad voor de behandeling van depressieve klachten. Depressieve gevoelens hangen samen met negatief denken en passief gedrag. Via Therappi Stemming leer je meer over depressieve klachten. Je leert je negatieve gedachten te herkennen en uit te dagen. Je zet er reële gedachten voor in de plaats. Daardoor ga je je beter voelen en krijg je weer zin om dingen te doen. Met de Dagelijkse en Wekelijkse Stemmingsmeter houd je bij hoe je je voelt. Je krijgt zo een goed beeld van hoe het met je gaat. De app werkt volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie. Therappi Stemming is de eerste app van MoleMann Mental Health en is gratis te downloaden. http://www.molemann.nl/e-health/iphone-applicatie-therappi

PsyQuin zelfhulpapp: De zelfhulp app van Psyquin biedt uitkomst bij lichte psychische klachten. De smartphone app is uitgebracht voor Android toestellen. De (android) app geeft toegang tot leermodules, die bestaan uit afzonderlijke sessies en een dagboekfunctie. Standaard krijg je met de app toegang tot het timemanagement dagboek. Indien u één van de uitgebreide zelfhulpmodules van Psyquin wilt volgen moet u deze aanschaffen via de website van PsyQuin. http://www.psyquin.nl/

ADD8: Deze app is een hulpmiddel bij het eigen maken van bepaalde nieuwe persoonlijke routines. ADD8 is in eerste instantie ontwikkeld om mensen met ADD of ADHD te helpen hun leven en werk of studie beter te structureren, maar ADD8 is ook een krachtig hulpmiddel voor mensen zonder ADD/ADHD. ADD8 is een verzameling tools die mensen met ADD of ADHD helpen hun gedachten te ordenen. Taken en planningen kunnen met behulp van ADD8 gestructureerd worden uitgevoerd en beheerd. Ook geeft ADD8 inzicht in persoonlijke denkprocessen, waardoor je je bewust wordt van bepaalde denkfouten zodat die in de toekomst eerder herkend en dus voorkomen kunnen worden. http://www.theappmen.com.

Farmacotherapeutisch Kompas: De geneesmiddelteksten uit het Farmacotherapeutisch Kompas zijn nu gratis beschikbaar als applicatie voor iPhone en iPad en zelfs offline te gebruiken. Elke drie maanden wordt de applicatie geactualiseerd.
De applicatie is bedoeld voor alle medische voorschrijvers en afleveraars van geneesmiddelen en zij die hiervoor worden opgeleid, zoals: Studenten, Co-assistenten, Huisartsen (in opleiding), Specialisten (in opleiding), Tandartsen (in opleiding), (Ziekenhuis)apothekers (in opleiding), POHʼers, Nurse practioners, Apothekersassistenten etcetera.
Deze applicatie is ontwikkeld door Appit in opdracht van het College voor zorgverzekeringen.

MedAlert: Deze medicijnapp, ontwikkeld door GGZ Friesland, dient als herinneringssysteem om de therapietrouw te bevorderen. Wanneer iemand een herinnering instelt, kan hij aangeven welk medicijn en welke dosis hij moet innemen, wanneer en hoe vaak. Zodra de gebruiker medicijnen moet innemen, geeft de iPhone een melding. De MedAlert biedt daarnaast nog veel extra’s, zie hiervoor de website van GGZ Friesland. Er wordt momenteel ook een  Andriod-variant ontwikkeld en voor mensen zonder smartphone is er de website http://www.medalert.nl/.

SociaalOpStap: Deze app, mede ontwikkeld door het Landelijk Netwerk Autisme, is een nieuwe dienst speciaal voor autistische jongeren gemaakt. De applicatie geeft de jongeren de mogelijkheid hun mobieltje te raadplegen wanneer zij onverwachte situaties in het sociale leven tegenkomen. Met een website applicatie en een gratis Android applicatie op de Smartphone zijn de sociale verhalen en sociale stappenplannen voortaan online te raadplegen. Meer informatie op http://www.landelijknetwerkautisme.nl

Internet-websites
Op deze sites kunnen patiënten met een angststoornis en mensen in hun omgeving correcte en betrouwbare informatie vinden over angsten, hun ontstaan en wat er aan te doen is.
www.nedkad.nl/Angst.php  (nederlands Kenniscentrum voor Angst en Depressie)
www.fondspsychischegezondheid.nl (nationaal fonds voor geestelijke volksgezondheid)
www.psychowijzer.nl
www.vgct.nl

Patiëntenorganisaties
www.adfstichting.nl (angst, dwang & fobie stichting, voorheen fobieclub: voor lotgenotencontact, advies, begeleide zelfhulp tel: 0900-2008711)

Mantelzorg voor familie en direct betrokkenen
www.labyrint-in-perspectief.nl

Aanvragen informatiebrochures

– Brochures FONDS PSYCHISCHE GEZONDHEID:
(over: angststoornissen, PTSS, dwangstoornissen, stress en overspannenheid)
Direct te downloaden via  http://www.psychischegezondheid.nl/psychowijzer .  Tegen geringe kosten te bestellen: FONDS PSYCHISCHE GEZONDHEID, postbus 5103, 3502 JC Utrecht, tel. 030-2971197

– Brochures Nederlandse vereniging voor psychiatrie:
(over paniekstoornis en fobieën, PTSS, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis, dwangstoornissen, medicijnen tegen angststoornissen). Direct te downloaden via link http://www.nvvp.net/nvvppublic/producten.ashx?ds=Voorlichtingsfolders (klik op gewenste folder). Tegen geringe kosten te bestellen bij Secrass, Schoolstraat 24, 3451 AD Vleuten of via secrass@xs4all.nl.

– (gratis) brochures angst, fobie & dwangstichting: tel: 0900-2008711 of bestellen via link:  http://www.adfstichting.nl

– (gratis) brochures VGCt (vereniging voor cognitieve gedragstherapie): Direct te downloaden via de link http://www.vgct.nl. Bestellen via  tel: 030-2543054 of www.vgct.nl