Kosten

U heeft de mogelijkheid per verzekeringsjaar voor 31 december, van zorgverzekeraar te wisselen. We raden u aan om uw polisvoorwaarden voor GGZ behandeling jaarlijks opnieuw goed door te lezen.

PerContrasto heeft voor 2022, 2023 en 2024 contracten met de volgende verzekeraars:

 • DSW & A.S.R. (Ditzo – Amerfoortse);
 • Zilveren Kruis/ Achmea; FBTO; Interpolis; de Friesland;
 • VGZ groep (Incl. IZZ / IZA/ Bewuzt / MVJP/ UMC/ Univé/ Zekur en Zorgzaam  Verzekerd) 
 • Menzis /Anderzorg;
 • ONVZ; 
 • Zorg en Zekerheid 
 • Salland NV/ ENO en
 • CaresQ (Aevitae).

 

PerContrasto heeft voor 2020 en 2021 contracten met de volgende verzekeraars:

 • DSW & A.S.R. (Ditzo – Amerfoortse);
 • Zilveren Kruis/ Achmea; FBTO; Interpolis; de Friesland;
 • VGZ groep (Incl. IZZ / IZA/ Bewuzt / MVJP/ UMC/ Univé/ Zekur en Zorgzaam  Verzekerd)
 • Menzis /Anderzorg;
 • Multizorg (Eno – Zorg en Zekerheid – ONVZ) en
 • CaresQ (EUCARE/Aevitae).

Met ingang van 1 januari 2014 is er veel veranderd in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Zorgverzekeraars hebben een onderscheid gemaakt tussen wat valt onder verzekerde zorg (psychische stoornissen) en wat niet meer valt onder verzekerde zorg (mildere klachten en problemen, zoals bijvoorbeeld werkproblemen). Ook is de GGZ is onderverdeeld in twee gebieden, namelijk de Basis GGZ (B-GGZ) en de Specialistische GGZ (S-GGZ). Beide vormen van zorg worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar.

Sinds januari 2022 wordt er in de Nederlandse GGZ gewerkt vanuit het zorgprestatiemodel (ZPM). Voor meer informatie over vergoedingen van behandelingen kunt u ook kijken naar de websites van: Zorgprestatiemodel, Zorgprestatiemodel: de nieuwe bekostiging voor ggz en fz en Nederlandse Zorgautoriteit, Wij werken aan goede en betaalbare zorg | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl)

PerContrasto werkt op basis van de door de Nederlands Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde tarieven die jaarlijks door de NZA worden opgesteld. Er wordt gewerkt volgens het zgn. model van ‘planning = realisatie’. Dit betekent: geplande eenheden gelden als gerealiseerde eenheden, behalve als de realisatie van het totale consult meer dan 15 minuten afwijkt van de geplande tijd.

Link naar NZA-tarieven 2023.

Link naar NZA-tarieven 2024.

Wanneer PerContrasto een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar verloopt de betaling  via zorgverzekeraar. Houdt daarbij rekening dus met uw eigen risico. De zorg valt onder uw wettelijk verplichte eigen risico van € 385,00 per kalenderjaar.

Verwijsbrief
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is altijd een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig. Uw verwijzer moet op de verwijsbrief ook aangeven welke zorg uw verwijzer voor u nodig acht (B-GGZ of S-GGZ), en aan welke DSM classificatie in eerst instantie wordt gedacht. Ook moet de persoonlijke AGB-code van uw huisarts op de verwijsbrief vermeld staan. Let op: dus niet (uitsluitend) de AGB-code van de praktijk.

Een afspraak afzeggen
Meldt u een afzegging minimaal 2 werkdagen van tevoren. Zeg alleen af als het echt niet anders kan. Het is voor een behandeling belangrijk om de continuïteit van de behandeling te waarborgen. Voor afspraken die minder dan 2 werkdagen van tevoren worden afgezegd, wordt het tarief van € 175,00 bij u zelf in rekening gebracht.

Let op: dit valt dus niet onder de vergoeding door uw verzekering.

Tarief zelfbetalers
Als er sprake is van klachten die vallen onder onverzekerde zorg, of die niet vallen onder bovenstaande verzekeraars, wordt een tarief gehanteerd van € 250,00 per intake-contact en € 210,00 per behandelcontact, aansluitend bij de bovenvermelde NZA tarieven.