Kosten

U heeft de mogelijkheid per verzekeringsjaar voor 31 december, van zorgverzekeraar te wisselen. We raden u aan om uw polisvoorwaarden voor GGZ behandeling jaarlijks opnieuw goed door te lezen.

PerContrasto heeft voor 2022 en 2023 contracten met de volgende verzekeraars:

 • VGZ groep (Incl. IZZ / IZA/ Bewuzt / MVJP/ UMC/ Univé/ Zekur en Zorgzaam  Verzekerd)
 • DSW & A.S.R. (Ditzo – Amerfoortse);
 • Zilveren Kruis/ Achmea; FBTO; Interpolis; de Friesland;  
 • Menzis /Anderzorg;
 • ONVZ;  Zorg en Zekerheid – ENO en
 • CaresQ (Aevitae).

PerContrasto heeft voor 2020 en 2021 contracten met de volgende verzekeraars:

 • DSW & A.S.R. (Ditzo – Amerfoortse);
 • Zilveren Kruis/ Achmea; FBTO; Interpolis; de Friesland;
 • Menzis /Anderzorg;
 • Multizorg (Eno – Zorg en Zekerheid – ONVZ) en
 • CaresQ (EUCARE/Aevitae).

Met ingang van 1 januari 2014 is er veel veranderd in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Zorgverzekeraars hebben een onderscheid gemaakt tussen wat valt onder verzekerde zorg (psychische stoornissen) en wat niet meer valt onder verzekerde zorg (mildere klachten en problemen, zoals bijvoorbeeld werkproblemen). Ook is de GGZ is onderverdeeld in twee gebieden, namelijk de Basis GGZ (B-GGZ) en de Specialistische GGZ (S-GGZ). Beide vormen van zorg worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar.

De zorg valt onder uw wettelijk verplichte eigen risico van € 385,00 per kalenderjaar.

Verwijsbrief
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is altijd een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig. Uw verwijzer moet op de verwijsbrief ook aangeven welke zorg uw verwijzer voor u nodig acht (B-GGZ of S-GGZ).

PerContrasto werkt als specialistische instelling volgens door de Nederlands Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde tarieven. Jaarlijks worden de tarieven vastgesteld door de NZA.

Link naar NZA-tarieven.

Wanneer PerContrasto een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar betaalt u via uw zorgverzekeraar de diagnostiek en behandeling. Houdt daarbij rekening dus met uw eigen risico. Voor meer informatie over vergoedingen van behandelingen kunt u ook kijken naar de websites van: Zorgprestatiemodel, Zorgprestatiemodel: de nieuwe bekostiging voor ggz en fz en Nederlandse Zorgautoriteit, Wij werken aan goede en betaalbare zorg | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl)

Een afspraak afzeggen
Meldt u een afzegging minimaal 2 werkdagen van tevoren. Zeg alleen af als het echt niet anders kan. Het is voor een behandeling belangrijk om elkaar regelmatig te spreken om de continuïteit van de behandeling te waarborgen. Voor afspraken die minder dan 2 werkdagen van tevoren worden afgezegd, wordt het tarief van € 150,00 bij u zelf in rekening gebracht. Dit valt dus niet onder de vergoeding door uw verzekering.

Tarief zelfbetalers
Als er sprake is van klachten die vallen onder onverzekerde zorg, of die niet vallen onder bovenstaande verzekeraars, wordt een tarief gehanteerd van € 300,00 per intake-contact en € 150,00 per behandelcontact.