Kosten

Met ingang van 1 januari 2014 is er veel veranderd in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Zorgverzekeraars hebben een onderscheid gemaakt tussen wat valt onder verzekerde zorg (psychische stoornissen) en wat niet meer valt onder verzekerde zorg (mildere klachten en problemen, zoals bijvoorbeeld werkproblemen). Ook is de GGZ is onderverdeeld in twee gebieden, namelijk de Basis GGZ (B-GGZ) en de Specialistische GGZ (S-GGZ). Beide vormen van zorg worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. De zorg valt wel onder uw wettelijk verplichte eigen risico van € 385,00 per jaar in 2021.

Uw verwijzer moet op de verwijsbrief aangeven welke zorg uw verwijzer voor u nodig acht (B-GGZ of S-GGZ).

PerContrasto werkt als specialistische instelling volgens door de Nederlands Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde tarieven. Jaarlijks worden de tarieven voor de Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) vastgesteld door de NZA.

Link naar NZA-tarieven (Basis GGZ)

Link naar NZA-tarieven (Specialistische GGZ)

Wanneer PerContrasto een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar betaalt u via uw zorgverzekeraar de diagnostiek en behandeling. Houdt daarbij rekening dus met uw eigen risico. Voor meer informatie over vergoedingen van behandelingen kunt u ook kijken naar de websites van: DBC-onderhoud, werkenmetdbcs.nza.nl en Nederlandse Zorgautoriteit, www.nza.nl

Wanneer u een behandeling start (of vervolgt) bij PerContrasto, terwijl er nog geen contract met uw zorgverzekeraar is, bent u zelf betalingsplichtig. PerContrasto volgt de door de overheid vastgelegde vergoedingen voor behandeling en diagnostiek (DBC-systeem ook wel DOT-systeem genoemd). Nadat de rekening door u betaald is aan PerContrasto kunt u deze insturen naar uw verzekeraar. Afhankelijk van uw verzekeraar en de polis die u heeft afgesloten wordt de behandeling gedeeltelijk of volledig vergoed.

PerContrasto heeft voor 2019 en 2020 contracten met de volgende verzekeraars:

  • DSW & A.S.R. (Stadholland – Twente – Ditzo – Amerfoortse);
  • Zilveren Kruis/ Achmea/ de Friesland;  
  • Menzis (Anderzorg – Hema – PMA collectiviteit);
  • Multizorg (Eno – VRZ – Zorg en Zekerheid – ONVZ) en
  • Caresq (Promovendum – National Academic / Besured).

PerContrasto heeft voor 2021 contracten met de volgende verzekeraars:

  • DSW & A.S.R. (Ditzo – Amerfoortse);
  • Zilveren Kruis/ Achmea; FBTO; Interpolis; de Friesland;  
  • Menzis /Anderzorg;
  • Multizorg (Eno – Zorg en Zekerheid – ONVZ) en
  • EUCARE/Aevitae.

Cliënten van andere verzekeraars kunnen (gedeeltelijke) vergoeding op restitutie basis krijgen mits zij daarvoor een polis hebben afgesloten .

U heeft de mogelijkheid per verzekeringsjaar van zorgverzekeraar te wisselen. We raden u aan om uw polisvoorwaarden voor GGZ behandeling jaarlijks opnieuw goed door te lezen.

Verwijsbrief
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is altijd een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Tarief zelfbetalers
Als er sprake is van klachten die vallen onder onverzekerde zorg, of die niet vallen onder bovenstaande verzekeraars en geen gebruik kunnen maken van restitutievergoeding, wordt een tarief van € 250,00 per intake-contact en € 125,00 per behandelcontact, gehanteerd.

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_292704_22/1/

Een afspraak afzeggen
Meldt u een afzegging minimaal 2 werkdagen van tevoren. Zeg alleen af als het echt niet anders kan. Het is voor een behandeling belangrijk om elkaar regelmatig te zien om de continuïteit van de behandeling te waarborgen. Voor afspraken die minder dan 2 werkdagen van tevoren worden afgezegd, wordt het tarief van € 125,00 bij u zelf in rekening gebracht, dit valt dus niet onder de vergoeding van uw verzekering .