Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken (zie voor meer informatie hierover www.kwaliteitsstatuut.nl).

U kunt het kwaliteitsstatuut van Percontrasto middels de link downloaden.